Sekretesspolicy

Vi bryr oss om våra kunders integritet och behandlar all din personliga information i enlighet med tillämplig lag.


Ansvarig för behandlingen av personuppgifter:


Tendenz AB

Verkstadsgatan 2, 464 34 Mellerud

 

Org.nr: 556616-2607


Telefon: 0530-75 98 00 E-post: [email protected]


Behandling av personuppgifter

Personlig information är information som kan länkas till dig som individ. Det kan vara namn, foto, telefonnummer, e-postadress eller liknande. Du har rätt att besluta om denna information

Vi bryr oss om våra kunders integritet och behandlar all din personliga information i enlighet med tillämplig lag.


Vi behandlar denna personliga information främst för att skicka dig de kurser du har beställt, information om kampanjer, kurser och nyheter. Dessutom behandlas personlig information som du själv tillhandahåller i samband med förfrågningar per. e-post och telefon.


När du blir kund hos oss behandlas informationen du lämnar som kontaktinformation. Detta är information som är nödvändig för att kunna behandla din beställning och din kundprofil. Genom att ha ett kundkonto har du alltid en översikt över dina inköp och personlig information. Vi behåller endast den personliga information som är nödvändig för att upprätthålla din kundrelation med oss.


I händelse av klagomål, retur eller utbyte av varor lagras information om denna aktivitet i den tillhörande beställningen.


För att vidareutveckla Tendenz-akademin och alltid erbjuda nya och bättre lösningar och tjänster samlar vi in statistik om trafik-, inköps- och beteendemönster. Detta görs med tredje parts tjänster som anges nedan. Så långt det är möjligt används anonymiserade data.

Utlämnande av personlig information


Tendenz AB säljer eller vidarebefordrar inte personlig information till tredje part utan ditt samtycke, såvida det inte är nödvändigt att behandla din beställning och skicka ut varor.


De som får personlig information från oss för att behandla din beställning är DHL / Postnord. Denna information är begränsad till vad som krävs för att leverera din beställning, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer.


Servicepartners som behöver behandla personuppgifter för att behandla beställningar:

- Thinkific (Systemkurssidan är baserad på)

- Google Analytics (Webbtrafikanalys. Anonyma data samlas in för att bättre förstå användarnas beteende och utveckla och förbättra webbutiken.) Läs Googles sekretesspolicy här>

Andra partners / tjänster som behandlar personuppgifter vid behov:


- Apsis (marknadsföring (nyhetsbrev) via e-post) Läs Apsis sekretesspolicy här>

- Facebook-annonser (Riktad reklam från Facebook baserat på beteendemönster i onlinebutiken, samt demografiska uppgifter som kön, ålder, geografisk plats och intressen) Läs Facebooks integritetspolicy här>

Lagring och radering av personlig information

Personlig information som vi har fått från dig kommer bara att lagras så länge det behövs. Information relaterad till kundrelationer, beställnings- och köphistorik lagras för att uppfylla vår skyldighet att ha bokföringsdokumentation samt för att skydda dina garanti- och reklamationsrättigheter.


Dina rättigheter när du behandlar personuppgifter

Du har bland annat följande rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter på academy.tendenz.se


Rätten till information om vilken personlig information vi behandlar och dig och tillgång till den. Du kan när som helst begära tillgång till denna information.

Rätt att kräva rättelse eller radering av din personliga information. Vi kanske inte tar bort din information om vi enligt lag är skyldiga att behålla informationen.