Bli en mästare av Vero K-Pak Chrome

Kursen innehåller generell användarinformation, grundläggande färgteori, genomgång av färgernas uppbyggnad och dess egenskaper.

Lär dig hur du använder Vero K-Pak Chrome på bästa sätt!

Få inspiration från våra kreativa utbildare

Längd: 23 min

Kursens Innehåll

  • 01

    Välkommen till kursen

    • Introduktions Kurs: Vero K-Pak Chrome